Jonas' M&K Blogg

Noe jeg jobber med i media og kommunikasjon på skolen. Velkommen til galehuset.


Legg igjen en kommentar

energidrikk Reklame Plakat

Energidrikkene som vi lagde tidligere, skulle vi lage reklameplakat til i dag. Jeg har ikke dokumentert denne gangen, men her er de to forskjellige jeg lagde:

Henne:
Chemical Tube Energy Drink (Strawberry)

Han:

Chemical Tube Energy Drink (Apple)

Bakgrunnen skal symbolisere syre. Logoen er logoen til selskapet som lagde drikken. De kaller seg for Total Science Laboratories. På den nederste plakaten står det «Mix it to your hearts desire». Det betyr at man kan blande de forskjellige drikene og få en egen smak ut av det.

Reklamer


Legg igjen en kommentar

Fargelære

Ittens Fargesirkel
Ittens Fargesirkel er en fargeoversikt laget av Johann Itten. Den viser alle primærfargenesekundærfargene, og   treitærfargene. Fra denne sirkelen kan vi blandt anned dra ut komplimentærfarger, som er farger som står i kontrast til hværandre. Man finner kompliment’rfarger rett ovenfor hverandre. For Eksempel komplimentærfargen til lilla er gul.

 

 

 

RGB

Pikslene inne i en skjerm inneholder ofte kun tre forskjellige farger. Vi kaller dem RGB, eller Red, Green, Blue. Med disse fargene kan man skape hvilke som helst farger med å stille på styrken til de forskjellige fargene.

 

 

CMYK

CMYK er akkurat som RGB, men brukes oftere som trykkfarger i stedet for på skjermen. selv om fargene er lyse, kan de blandes sammen og gi fargen svart i motsettning til RGB, som gir hvit.

 

 

 

Kilder til Bilder:

Ittens: https://jkjosas.files.wordpress.com/2013/02/ittensfargesirkel01.png?w=220

RGB: http://www-bcf.usc.edu/~trinagre/itp101/images/rgb.jpg

CMYK: http://gfx.nrk.no/RhNWrdgbB4lANbBNlU34Fww_QOTG7WQyd9tV9JkUBtQQ.png


Legg igjen en kommentar

Om Opphavsrett & Åndverksloven

Opphavsretten beskytter produktet fra å bli tatt av andre. Når man har laget det, har personen rettighetene bak produktet, så lenge han eller hun kom med den originale ideen. Produktet, kalt åndsverk blir beskyttet av åndverksloven. Åndsverket er kjent med merket for copyright (©). Åndverksloven krever alikevel ikke at produktet er merket med ©. Åndverksloven har 10 regler.

 1. Opphavsretten er sikkret gjennom Åndverksloven.
 2. Opphavspersonen har rett til endring, publisering og deling av sitt åndsverk.
 3. Som åndsverk regnes alt vi skaper av produkter som det er en grunnleggende idé bak.
 4. I motsetning til i USA trenger man ikke i Norge å merke åndsverket med en copyright ”©”. Et åndsverk er uansett beskyttet gjennom åndsverksloven.
 5. Åndsverksloven verner et åndsverk i utgangspunket 70 år etter opphavspersonens død. (Vernetid)
   Da kan det fritt kopieres og brukes uten at man må betale for det.
 6. Reglene gjelder også for internett. Det er opphavspersonen som har enerett til å kopiere og fremby åndsverket offentlig, dersom han eller hun ikke har gitt fra seg disse rettighetene gjennom avtale.
 7. Det er lov å sitere fra et åndsverk, for eksempel fra en kort tekst, uten å betale for det.
 8. Det er straffbart å bryte åndsverksloven. Man kan også bli nødt til å betale erstatning.
 9. Det finnes avtaler som regulerer opphavsretten ytterligere. Når man f. eks er ansatt i en avis, har man gitt arbeidsgiveren rett til å bruke tekstene og bildene man produserer. Det er også egne avtaler for skoleverket med hensyn til kopiering fra aviser og bøker.
 10. Spør først, så slipper du problemer. Skriftlige bekreftelser er alltid en fordel. Vær sikker på at det er rettighetshaveren eller en som forvalter rettighetene, som har gitt deg tillatelse. 

– Forelesning fra Esteban Panza


Legg igjen en kommentar

Om Creative Commons

Om man vil at folk skal vite at de kan bruke deres arbeid, men med begrensninger, har det lenge vert et problem å få fram. Men Creative Commons har kommet opp med en løsning. Man kan få en lisens fra selskapet som sier hvilke rettigheter andre personer har og ikke har ovenfor deg eller en annen persons produkt. Disse avtalene kommer i form av lisenser som man kan stemple på arbeide sitt. Det finnes fire forskjellige lisenser:

 1. Navngivelse
  – Personen som ønsker å gjenbruke ditt arbeid eller dele det med andre er hun eller han påkrevd å oppgi navnet til den som originalt lagde produktet. Denne lisensavtalen forekommer i alle de forskjellige lisensene.
 2. Ikke-Komersiell
  – Produktet skal ikke brukes til å tjene penger på, for eksempel i reklamer.
 3. Ingen Bearbeidelse
  – Produktet skal ikke manipuleres på noen som helst måte.
 4. Del På Samme Vilkår
  – Produktet skal ha de samme lisensene som det originalt hadde da det ble laget hvis det skal deles.


Legg igjen en kommentar

Om Typografi

Typografi er kunsten å skrive. Det finnes mange eksempler på folk som har brukt typografi til å sette opp skriften i ett mønster slik at det utformer noe spessielt. Men typografi er mer en det. Typografi er teknisk oppsett av skrift, forskjellige typer skrift, utseende på skrift og mer.
Skrift er ofte byggd opp av forskjellige ellementer. En seriff er en strek som ofte forekommer på enden av en bokstav og trekker blikket bortover setningen, En «stem» er  hovedstreken på en bokstav, og mye mer.
Det finnes fem forskjellige koategorier; San-seriff, seriff, slab-seriff, script fonts, monospaced og display fonts. Disse kategoriene indikerer om bokstavene har «hale» eller ikke, om de ser håndskrevne ut, om de har rette kanter eller om de er mest for dekorativt bruk.
Man har også enkelte skrifter man ikke skal bruke, for eksempel skrifter som kommer med en PC, og noen andre. Skrifter som Comic Sans, Impact, Copperplate, Papyrus og Bleeding Cowboy er skrifter som bør ungås. Skrifter som er lette å lese, for eksempel Helvetica eller Futura er ideelle skrifter å bruke i design.