Jonas' M&K Blogg

Noe jeg jobber med i media og kommunikasjon på skolen. Velkommen til galehuset.


Legg igjen en kommentar

Uke 40 – «konkurranse, Egenprosjekt»

Dene uka skal vi holde på med egenptosjekt eller melde oss på i en konkurranse. Jeg valgte egnprosjekt og ønsker å finne mer ut om wordpress og de mer avanserte funksjonene til det:

Tittel: «Egetprosjekt – WordPress»

Beskrivelse: Finne ut av utvidet bruk av WordPress i form av å lage nettsider. Installere wordpress på pcen.

Vurderingskriterier: KEBB, Typografi

Reklamer